Dit is Ald Surhuzum

Ald Surhuzum is een geschiedeniswebsite over de rijke historie van Surhuizum. Gaandeweg zal deze site worden gevuld met verhalen van de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen en personen uit het verleden van Surhuizum. Tezamen vertellen al deze verhalen hét verhaal van Surhuizum.

In 2018 is het project ‘Canons van de Friese dorpen en steden’ van start gegaan. Op de website www.dorpscanon.nl worden de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen van alle 422 dorpen en steden in Fryslân verzameld. In Achtkarspelen coördineert de Stichting Oud-Achtkarspelen dit voor de 11 dorpen in de gemeente. De ‘Kanon van Surhuzum’ wordt uitgevoerd m.m.v. de redactie van de geschiedeniswebsite Ald Surhuzum. 

Wilt u reageren op de verhalen of aanvullingen doorgeven aan de redactie,
dan kunt u dit doen via redactie@aldsurhuzum.nl

Ook kunt u ons volgen op social media: