ALD NIJS

Coöp. Boerenleenbank te Surhuizum vierde zijn gouden jubileum

Bestuur en Raad van toezicht van de jubilerende Coöp. Boerenleenbank te Surhuizum. Zittend v.l.n.r.: G. Loonstra, J.B.S. Hulshoff (erelid), J.S. Schuurman (voorzitter), J.Y. de Vries. Staande v.l.n.r.: S. Nauta (kassier), A. Piersma en G. Rijpma.

Met een gezellige receptie des middags en een drukbezochte feestavond ’s avonds is woensdag het vijftigjarig bestaan van de coöp. boerenleenbank te Surhuizum gevierd. Tijdens de receptie werden door tal van sprekers gelukwensen en geschenken aangeboden en woensdagavond verzorgde het kritetoaniel van Buitenpost een prettige avond met de opvoering van het fleurige stuk “De nije byrider”, dat bij de aanwezigen wel in de smaak viel. Het bestuur had de hoop, dat men juist vóór de jubileumviering nog een belangrijke mijlpaal zou bereiken in de vorm van een totaalbedrag van twee miljoen aan spaargelden, maar dat is net niet gelukt. Het zit echter in de lucht en kan iedere dag zo ver zijn, zei voorzitter J.S. Schuurman. Het bereiken van de twee miljoen zou betekenen, dat dit in vijf jaar tijds in gebeurd, want in 1962 heeft de bank zijn eerste miljoen aan spaargelden volgemaakt. Dat het spaarsaldo in de laatste vijf jaar evenveel is aangegroeid als in de daaraan voorgaande 45 jaar, bewijst wel, dat ook deze bank sterk mee deelt in de groei, die de boerenleen- en Raiffeisenbanken overal te zien geven.

Bron: Kollumer Courant, 1 december 1967