ALD NIJS

Derde spelweek Surhuizum besloten met druk bezochte marktdag

Men kan zeggen dat deze week een geweldig succes is geworden. Elke dag deden er meer dan 100 kinderen mee.
Zo verzamelden zich donderdag 29 juli de kinderen zich om hun dieren te laten zien aan de dierenarts Dijkstra en zijn echtgenote, die de moeilijke taak hadden om uit de 63 aangevoerde dieren de mooiste te zoeken. Bij de kleinere huisdieren behaalden de broertjes Tjeerd, Willen en Tjebbe Posthumus de eerste prijs met hun konijnen en Otto Veenstra wist beslag te leggen op de tweede prijs (kwartels), terwijl Jan Onno en Hilda Luimstra de derde prijs behaalden met drie poesjes. Bij de grote dieren was het Marjan van der Meer die de prijs behaalde met haar moeder en dochtergeit. Iedere winnaar kreeg een foto van zijn of haar dier. Na de dierententoonstelling gingen de kinderen straattekenen en bij de jeugd van 4 tot 7 jaar kwamen als winnaars uit de bus: Gerke Holthuis 2 Johan Postma en Nathan Brinkman en 3 Tinie Rijpma, Kruintje Heuff en Jannie van Dekken.
Bij de jeugd van 8-12 jaar waren dat: 1 Hillie Rijpma, 2 Corrie Vink en Froukje Post en 3 Minnie Posthumus, Henk de Vries en Jannie de Boer.
’s Avonds was er gelegenheid voor de jeugd van 13 jaar en ouder om mee te doen aan levend Ganzebord. Een en ander viel in de smaak. De winnaars waren hierbij: Ineke de Vries, Annie Veenstra en Tini Veenstra.

Stuif es in
Langzamerhand liep de spelweek naar een hoogtepunt. ’s Vrijdags-middags was er stuif es in. Er werd zang, toneel, dans en voordracht op het podium gebracht. Ook was er een uitvinder aanwezig, terwijl een goochelaar ieder verblufte met zijn vaardigheden. Een en ander verliep voortreffelijk onderleiding van presentator Henk Hoekstra.
De winnaars werden in de verschillende leeftijdsgroepen: Nathan en Obed Brinkman, Jan de Jong en Hielke en Wietse de Haan.
Ook ’s avonds was er weer volop belangstelling voor het Songfestival, waar de ouderen en zelfs bejaarden optraden. De heer Halbe Oldenburger moest de wisselbeker verdedigen. Hij deed dit op sublieme wijze en ieder vroeg zich in spanning af, hoe dit zou aflopen. De toeschouwers genoten van de liedjes die gebracht werden door verschillende amateurs. De jury had het erg moeilijk met de beoordeling, maar uiteindelijk werden als nummer één en wisselbeker-winnaars uitgeroepen: Sijke en Aafke Hoekstra.
Zo werd deze derde spelweek in Surhuizum een grandioos succes, dat met name te danken was aan de inzet en het enthousiasme van de vele, vele vrijwilligers. Al met al kan men stellen, dat bijna iedere inwoner van Surhuizum heeft bijgedragen aan welslagen van deze week. Dit tekent de sfeer in dit dorp en geeft de organisatoren ongetwijfeld de moed om er het volgend jaar mee door te gaan.

De laatste dag van de spelweek in Surhuizum, die de vorige avond door F. Brinkman officieel was gesloten, is een ongekend succes geworden.
Omlijst door bomen, zonneschijn en vrolijke muziek van de muziekvereniging uit Augustinusga waren over het gehele terrein kramen opgesteld en tegen 1 uur begon het publiek te komen. De opkomst daarvan overtrof de stoutste verwachtingen van de organisatoren: honderden mensen uit Surhuizum en de verre omtrek waren gekomen om kennis te nemen van dit gebeuren. Rondom alle kramen was het “zwart van het volk” en men kan dan in Surhuizum ook terug zien op een geweldige dag. Wat was er zoal te zien?

Naast de plaatselijke middenstand waren er wevers en spinsters, die veel publiek trokken. Opmerkelijk was dat velen uit het publiek het spinnen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet waren verleerd. Maar ook de stoelenmatters trokken veel belangstelling. Uit Drachten waren de bejaarden vertegenwoordigd met hun handwerken, die vlot van de hand gingen, terwijl de bijenkorf en mandenmakers hun vaardigheden lieten vergezellen met de verkoop van onvervalste bijenhoning en waskaarsen. It Fryske Boek werd vlot verkocht, terwijl ook de tekeningen uit het monumentenboek van Achtkarspelen veel aandacht trokken. In de Wereld Winkel en Amnesty International stand werd soms flink gediscussieerd en de rommelmarkt werd ook een groot succes.
Zo waren er nog vele attracties, terwijl de eerste veemakrt sinds tijden de moeite van het herhalen waard bleek. De jeugd werd bezig gehouden met poppenkast en simultaandammen. Een en ander is zo goed verlopen, dat de organisatoren van de spelweek deze marktdag ongetwijfeld weer zullen opnemen in hun programma voor volgend jaar. Al was het alleen maar omdat tallozen daarom hebben gevraagd.

Bron: Kollumer Courant, 4 augustus 1976