ALD NIJS

“Excelsior” Surhuizum heet nu “Brassband AGO Verzekeringen”

Gisteren is voor de aanvang van het presentatieconcert in de “Regenboog” de naamsverandering van de christelijke brassband Excelsior van Surhuizum wereldkundig gemaakt. Onder de naam Brassband AGO Verzekeringen zullen deze vele malen onderscheiden top-amateurs verder gaan.

In een goed gedocumenteerd overzicht voor een kleine groep cultureel gedelegeerden en journalisten gaf voorzitter Jelle Kuipers een relaas van het ontstaan van brassband en van “Excelsior” in het bijzonder. In 1959 werd de heer Sierd de Boer dirigent van het fanfarekorps “Excelsior”, dat kort daarna werd omgezet in een brassband. De laatste jaren werden de banden met het “moederdorp” steeds losser. Tengevolge van het bedanken van leden uit de plaats Surhuizum heeft de band leden van elders moeten aantrekken. De sprong van leerling naar sprekend lid van “Excelsior” is als gevolg van het niveauverschil niet meer te overbruggen. Het instrumentarium was op een aantal plaatsen dringend aan vernieuwing toe. In 1975 kon men nog, als laatste krachttoer, voor f. 10.000 aan nieuwe instrumenten aanschaffen.

In 1977 werd de band door de gemeente Achtkarspelen meegedeeld dat men voortaan niet meer op de jaarlijkse subsidie kon rekenen. Het argument was dat “Excelsior” niet langer representatief was voor deze gemeente, ondanks de bekende naam: Excelsior Surhuizum. Op dit punt aangekomen rees de vraag of een dergelijke vereniging moest liquideren wegens gebrek aan middelen of dat er nog een mogelijkheid bestaat voort te gaan zonder al te veel financiële zorgen.

AGO verzekeringen is eind 1977 op een verzoek van brassband “Excelsior” ingegaan (een uniek geval van sponsoring in Nederland) en heeft de band een zodanige sponsoring gegarandeerd dat, meegerekend de inkomsten uit concerten, radio-optredens en deelname aan enkele wedstrijden, nu een financiële huishouding kan worden gevoerd, die een voortbestaan van de brassband in de komende jaren veilig stelt. De heer H.J. van Savooyen van Baarn was als vertegenwoordiger van AGO verzekeringen aanwezig.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 februari 1978