ALD NIJS

Kroon op het werk

In het algemeen figuurlijk gesproken van “de kroon op het werk”, maar voor de restaurateurs van de hervormde kerk in Surhuizum was dit gisteren letterlijk het geval. Met vereende krachten luidde men het slot van de werkzaamheden aan de spits van de toren in, door een zwaar kruis te plaatsen. Tot in de verre omtrek was op deze manier te zien, dat de enige gemetselde spits in Friesland ter waarde van fl. 400.000 op het voegwerk na voltooid. Voor de verheugde bewoners van Surhuizum was het bovendien het sein om het personeel met een tractatie te komen verrassen.

Bron: Leeuwarder Courant, 29 augustus 1985