ALD NIJS

Rienk Postma ontsteekt al 40 jaar de straatlampen in de Surhuizumer Mieden

Een (bijna) historische foto. Nog slechts korte tijd zal men een foto als deze kunnen maken van Rienk Postma, compleet met laddertje en bakfiets, als hij 's avonds de verlichting bij de bruggen over de “Ald feart” ontsteekt. (foto Van Eldrik)

Lantaarnopstrekers, die men onstreeks de eeuwwisseling nog in tal van plaatsen vond, zal men nu in ons land met een kaarsje moeten zoeken en dan nóg zal men er maar heel weining vinden. Immers, vrijwel overal is de straatverlichting geëlektrificeerd en daarmee verdwenen dan tevens de lantaarnopstekers. Eén beoefenaar van dit vrijwel uitgestorven “beroep” zal men althans in Friesland nog kunnen vinden, n.l. in de Surhuizumer Mieden, waar de bijna 74-jarige Rienk Postma nog trouw iedere avond zijn laddertje en andere attributen op de bakfiets laadt om daarna de beide petrileumlantaars bij de brug en over de “Ald feart” aan te steken. Veertig jaar heeft Postma dat nu al gedaan, maar deze winter doet hij het voor het laatst, want in de komende zomer zal ook in de Surhuizumer Miedern “it nije ljocht” zijn intrede doen, ook voor de straatverlichting. Geen wonder, dat het bestuur van Dorpsbelang te Surhuizum, dat veertig jaar geleden het initiatief nam tot het plaatsen van deze verlichting bij de toen splinternieuwe bruggen, vorige week nog eens een kijkje ging nemen, omt te zien hoe Rienk Postma zicht van zijn taak kweet. De winter is immers bijna voorbij en dat betekent tevens, dat men daarna vrijwel zeker niet weer de gelegenheid zal krijgen, iets dergelijks meet te maken.

Het bestuur van “Dorpsbelang” te Surhuizum samen met Rienk Postma, die veertig jaar lang als lantaarnopsteker in de Surhuizumer Mieden fungeerde. Behalve de heer Postma zien we op deze foto van links naar rechts de heren P. v.d. Velde, S. Sietzema, S. Hulshoff, Jac. Schuurman en H. v.d. Veen. (foto Van Eldik)

Bron: Kollumer Courant, 7 maart 1960