ALD NIJS

Surhuizum krijgt nieuwe pastorie

“Dorpspastorieën, ze zijn allemaal voor de helft te groot”. Deze uitspraak hoorden wij enkele jaren geleden van een timmerman. De man had gelijk. Niet alleen vraagt een groot gebouw meer onderhoud dan een klein, maar bovendien moeten alle kamers worden gemeubileerd, moet er meer worden gestookt etc. In Surhuizum stond ook een bijzonder grote pastorie. Stond, want sinds enkele dagen zijn de slopers bezig de predikantenwoning, welke niet werd bewoond, af te breken. De Nederlands Hervormde gemeente te Surhuizum zit sinds enige tijd zonder predikant. De tijd was nu rijp om uitvoering te geven aan een eerder genomen besluit van de kerkvoogdij. Deze besliste namelijk dat de nieuwe pastorie moest worden gebouwd op de plaats waar de oude stond. Aanvankelijk was het de bedoeling de oude pastorie te verkopen en voor de nieuwe een andere plaats te zoeken. Er waren al enkele gegadigden voor het oude gebouw, o.a. is er sprake van geweest dat er een meubel- of groentenzaak in zou komen. Begin volgend jaar hoopt men met de nieuwbouw, de kosten er van worden geraamd op fl. 35.000,00 klaar te komen. Het is niet uitgesloten dat op het overblijvende stuk grond, de nieuwe pastorie wordt aanmerkelijk kleiner dan de oude, een bankgebouw komt.

Bron: Friese Koerier, 2 februari 1962