DOARPSKANON

1214
Olivier van Keulen roept op tot kruistocht

Olivier van Keulen was een van de predikers die door paus Innocentius III door heel Europa en het Oosten werd uitgezonden om de kruistocht te prediken. Olivier trok het land door om de mensen aan te sporen op kruistocht te gaan en Jeruzalem te bevrijden van de islamitische overheersing. Hij begon zijn missie in 1214 in Groningen en trok van daaruit naar Bedum in de Ommelanden om vervolgens naar Westerlauwers Friesland te reizen, naar Surhuizum en Dokkum.

Eind mei of begin juni 1214 arriveerde hij in Surhuizum. Een dorp dat toen al was uitgegroeid tot een volkrijke parochie, en is Achtkarspelen een streek met een betrekkelijk dichte bevolking. Op het kerkhof riep Olivier de mannen op voor de kruistocht. Tijdens zijn prediking zag men naast de kerktoren een blauw kruis aan de hemel verschijnen.