DOARPSKANON

1617
Cornelis Egberts Gayckema de ‘kerkestapper van Surhuizum’

In het op rijm gestelde verslag over de herbouw van de kerk in 1617 is ook het opvallende verhaal van de ‘kerkestapper van Surhuizum’ te lezen. De veertienjarige waaghals Cornelis Egberts Gayckema sprong, nadat de balken van de kerk waren gelegd, van de ene balk op de andere en kon niet meer tot stilstand komen zonder dat hij gevaar liep naar beneden te vallen. Men heeft hem uiteindelijk weten te grijpen. Zijn waagstuk werd in rijm gesteld als een heldenfeit.

Het betreffende gedichtje luidt: “Anno 1617 Cornells Egberts voorwaer / heeft dese kerck besprongen wanckelbaer, / van die ene balck op die ander / so si noch lagen bi malkander / 16 balcken in getal, acht houtsvoet overal.”