DOARPSKANON

1911
Oprichting christelijke muziekvereniging

Onder de naam “Kirilëyson” werd op 28 februari 1911 in Surhuizum een christelijke muziekvereniging opgericht, een naam die later werd veranderd in de voor ons welbekende naam “Excelsior”. Van de oprichtingsvergadering zijn helaas geen notulen, maar uit overlevering weten we dat het idee voor een plaatselijk korps ontstond tijdens een repetitie van de zangvereniging. Eerder was er namelijk een korps geweest voor Surhuizum en Augustinusga samen, maar dit was echter om de een of andere reden gestrand, zodat er nu nog wel een korps in Augustinusga was maar Surhuizum zonder zat. Bij plaatselijke feesten e.d. kwam dit gemis naar voren. Men stak de hoofden bijelkaar, liefhebbers waren er wel en zo was men het spoedig eens.