Naamgeving van de straten

Bartemerwei in 1960.

De naamgeving van de straten vormen in februari 1955 het hoogtepunt van de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. De volgende namen worden voorgesteld: “Vanaf de vaart tot aan het Homear: ’t Noard. Vanaf de vaart tot aan Th. Kats: ’t Súd. Vanaf M. Posthumus tot aan de brug (Mieden): Suderheawei. Vanaf Miedweg (nu Suderheawei) tot aan de molen: Koartwâld. Vanaf transformatorstation tot aan Tj. Bouma: Bartemerloane. Vanaf Tj. Bouma tot de brug bij Elzinga: Rysloane. Vanaf P. van Bruggen naar de Koai: Koaiwei. Vanaf Tj. Bouma tot aan de brug bij Blauforlaet: Uterwei. Vanaf Joh. Dijkstra tot J. Schuurman: Schuurmanwei. De weg met nieuwbouw: Lustenburgloane. Dan nog: Hurde Eker, Loanekampen, Langfâl, Pûsterwei en ’t Langpaed.”

Uit deze lijst met namen blijkt dat bijna het gehele dorp (nieuwe) straatnamen krijgt. Bij de definitieve naamgeving worden alleen Bartemerloane gewijzigd in Bartemerwei en gaat de weg met nieuwbouw Lustenburg heten, ontleent aan buitenplaats “Woudlust”. Voorheen werd de Bartemerwei samen met de Rysloane, tot aan de Oude Vaart als Kerkelaan aangeduid en vormden It Noard-Doarpsstrjitte-It Súd tezamen de zogenaamde Foarwei van zuid naar noord door het dorp.

De Kerkelaan, de huidige Bartemerwei-Rysloane, op de kaart van Eekhoff in 1849.

Kornelis van Dekken

Dit venster is gebaseerd op notulen van Plaatselijk Belang. De foto is afkomstig uit de collectie van Anne van Lune. De kaart met daarop aangegeven de Kerkelaan is afkomstig van de Fryske Akademy.

Dit venster maakt deel uit van het project Friese Dorpscanons.