DOARPSKANON

1984
Onthulling beeldhouwwerk ‘de balkenpringer’

In 1984 kreeg Surhuizum, aan de Van Haersmastrjitte, een beeldhouwwerk van ‘de balkenspringer’. Kunstenaar Frans Ram liet zich bij het maken van het beeldje inspireren door de legende rond de veertienjarige Cornelis Egberts. Tijdens de herbouw van de kerk in 1617 zorgde hij voor de nodige opschudding door in de nok van de kerk van de ene balk op de andere te springen.

Wethouder Keimpe Veenstra, die het beeld met hulp van de zesjarige Jan Hendrik IJtsma op 26 september 1984 onthulde, haalde de legende ook aan. Voorzitter Henk Hofman van Plaatselijk Belang toonde zich erg ingenomen met het monument. “It is wat goeds wurden”, stelde hij vast. “Dit is in stikje kultuer fan Surhuzum. Hjir kin ús doarp wiis op wêze”