DOARPSKANON

Kanon fan Surhuzum

In januari van dit jaar is het project ‘Canons van de Friese dorpen en steden’ van start gegaan. Op de website www.dorpscanon.nl worden de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen van alle 422 dorpen en steden in Fryslân verzameld. In Achtkarspelen coördineert de Stichting Oud-Achtkarspelen dit voor de 11 dorpen in de gemeente. De ‘Kanon van Surhuzum’ wordt uitgevoerd m.m.v. de redactie van de geschiedeniswebsite Ald Surhuzum.

De canoncommissie is momenteel druk bezig om een raamwerk vast te stellen met de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen en personen uit het verleden van Surhuizum. Mocht u ook ideeën voor de canon hebben, dan kunt u die mailen naar doarpskanon@aldsurhuzum.nl. Ook bijdragen in de vorm van foto’s en achtergrond informatie kunt u mailen naar dit adres. Binnenkort hopen we dan het voorlopige raamwerk bekend te kunnen maken.

Meer informatie over de Friese canons kunt u vinden op www.dorpscanon.nl en over de ‘Kanon fan Surhuzum’ op www.aldsurhuzum.nl/doarpskanon.

10 april 2018