DOARPSKANON

Voorlopig raamwerk

Zoals u eerder heeft kunnen lezen doet ook Surhuizum mee aan het project ‘Canons van de Friese dorpen en steden’. Door de canoncommissie is de afgelopen tijd hard gewerkt om een raamwerk vast te stellen met de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen en personen uit het verleden van Surhuizum. Op de volgende pagina’s kunt u het voorlopige raamwerk bekijken. Omdat we beseffen dat deze lijst nooit volledig kan zijn, vragen we u om mee te denken over gebeurtenissen en personen die ook een plekje in de canon verdienen. Ideeën en tips voor de canon en bijdragen in de vorm van foto’s en achtergrond informatie kunt u mailen naar doarpskanon@aldsurhuzum.nl

Meer informatie over de Friese canons kunt u vinden op www.dorpscanon.nl en over de ‘Kanon fan Surhuzum’ op www.aldsurhuzum.nl/doarpskanon.

8 mei 2018