DE VERHALEN VAN SURHUIZUM

De Oranjevereniging van Surhuizum

In 1910 werd de eerste verjaardag van prinses Juliana uitbundig gevierd in het hele land. Ook aan Surhuizum ging deze Prinsessedag, op 30 april, niet onopgemerkt voorbijgegaan. Voor de gelegenheid werd er een korps opgericht om de feestelijkheden rond de verjaardag van de kroonprinses te vieren. Een jaar later werd hieruit de band Excelsior opgericht. Excelsior hield zich in het begin vooral bezig met dorpsactiviteiten. Het luisterde vooral bejaardenuitstapjes, dorpsjubilea en dorpsfeesten muzikaal op.

Helaas is niet bekend welke activiteiten er op 30 april 1910 in Surhuizum werden georganiseerd. Maar het is wel waarschijnlijk dat de Oranjevereniging zich met de viering heeft bezig gehouden. Ook in het bevrijdingsjaar 1945 is het de Oranjevereniging die in Surhuizum een nationaal feest organiseert.

Optocht 5 mei 1945 met v.l.n.r.: Halbe Luimstra, Gaats Wouda, Boukje Bouis, Anna Veenstra, Loltje Lettinga, Maaike Lettinga en Geertje Luimstra.

Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang in 1963 werd geopperd dat de Christelijke Oranjevereniging het woord Christelijk zou moeten laten vallen omdat “dit niet juist is want een Oranjevereniging moet nationaal zijn” en zo werden de heren G. Hoogsteen en A. Veenstra verzocht voorbereidend werk te doen om te komen tot een algemene Oranjevereniging, waarin alle gezindten vertegenwoordigd zouden zijn. En aldus leidde de vergadering van 21 januari 1970 tot de oprichting van een algemene Oranjevereniging in Surhuizum.
De Oranjevereniging organiseert op Koninginnedag of om de vijf jaar op Bevrijdingsdag de feestelijkheden, zoals ’s morgens een fietstocht van ongeveer 20 km voor jong en oud, met onderweg koffie of fris en na afloop soep met een broodje. ’s Middags voor de kinderen een leuke middag met bijvoorbeeld een spellencircuit, midgetgolf of iets in die sfeer en ’s avonds een leuke dans- en muziekavond in dorpshuis de Delfeart. En op 5 mei, om de vijf jaar, versierde wagens met een optocht door het dorp. 

In 2010 werd er, door de vele activiteiten tijdens het eeuwfeest van Plaatselijk Belang, geen optocht gehouden. Daarom reden de versierde wagens op 30 april 2011 in optocht door het dorp.

Bedroeg in 1975 de contributie nog een rijksdaalder per jaar, tegenwoordig betalen de leden vijf euro per huishouding middels automatische incasso. De vereniging organiseert in de maand maart een jaarvergadering voor haar leden en doet verslag van activiteiten en financiën en stelt het programma van de komende Koninginnedagviering voor. Het bestuur bestaat uit zes leden en vergadert ongeveer vier maal per jaar, afhankelijk van de te organiserende festiviteiten.

Kornelis van Dekken

22 april 2014