DE VERHALEN VAN SURHUIZUM

De voormalige pastorieën van Surhuizum

“Surhuizum krijgt een nieuwe pastorie.” Deze mededeling stond in 1962 te lezen in de Friese Koerier, maar het had net zo goed dit jaar in de krant kunnen staan. Met de komst van een nieuwe predikant is de Protestantse gemeente Surhuizum namelijk opzoek gegaan naar een nieuwe woning omdat aan de huidige pastorie aan de Doarpsstrjitte 42A het nodige, kostbare, onderhoud gepleegd moest worden.

Nadat er een inschatting was gemaakt van de werkzaamheden welke uitgevoerd moesten worden, waren de kerkrentmeesters van mening dat het verstandiger was om over te gaan tot de aankoop van een ‘nieuwe’ pastorie. Eén die onderhoudsvriendelijker en energiezuiniger is, in plaatst van de huidige pastorie voor veel geld te renoveren.

Ook de kerkenraad ging met die voorstel akkoord en zo staat, met de intrede van da. Guda Borger-Koetsier op 29 april van dit jaar, de pastorie van de Protestantse gemeente in Surhuizum aan de Mûnefine 3.

Op onderstaande foto uit de collectie van Anne van Lune is de grote pastorie te zien, die tot begin 1962 aan de Doarpsstrjitte stond op de huidige nummers 42 en 42A.
Ten tijde van de foto in 1926 was dominee Van der Bijtel predikant in Surhuizum van de Nederlandse Hervormde gemeente.

Na het vertrek van dominee Tielman in 1961 besloot de kerkvoogdij om de bestaande pastorie te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe te laten bouwen. In de Friese Koerier van 2 februari 1962 kunnen we dan ook lezen dat Surhuizum een nieuwe pastorie krijgt:

“Dorpspastorieën, ze zijn allemaal voor de helft te groot”. Deze uitspraak hoorden wij enkele jaren geleden van een timmerman. De man had gelijk. Niet alleen vraagt een groot gebouw meer onderhoud dan een klein, maar bovendien moeten alle kamers worden gemeubileerd, moet er meer worden gestookt etc. In Surhuizum stond ook een bijzonder grote pastorie. Stond, want sinds enkele dagen zijn de slopers bezig de predikantenwoning, welke niet werd bewoond, af te breken.

“De Nederlands Hervormde gemeente te Surhuizum zit sinds enige tijd zonder predikant. De tijd was nu rijp om uitvoering te geven aan een eerder genomen besluit van de kerkvoogdij. Deze besliste namelijk dat de nieuwe pastorie moest worden gebouwd op de plaats waar de oude stond. Aanvankelijk was het de bedoeling de oude pastorie te verkopen en voor de nieuwe een andere plaats te zoeken. Er waren al enkele gegadigden voor het oude gebouw, o.a. is er sprake van geweest dat er een meubel- of groentenzaak in zou komen. Begin volgend jaar hoopt men met de nieuwbouw, de kosten er van worden geraamd op fl. 35.000,00 klaar te komen. Het is niet uitgesloten dat op het overblijvende stuk grond, de nieuwe pastorie wordt aanmerkelijk kleiner dan de oude, een bankgebouw komt.”, aldus het krantenbericht.

De laatste predikant die in de grote pastorie woonde was dominee Tieman. Hij was van 1955 tot 1961 voorganger van de Hervormde gemeente in Surhuizum. De eerste predikant die de nieuwe pastorie bewoonde was dominee Koelman (1962-1967). De laatste predikant was dominee Binne van der Boon met zijn gezin. Van der Boon was van 2006 tot 2010 voorganger van de Gereformeerde Kerk Augustinusga-Surhuizum en na de fusie van de Gereformeerde Kerk Surhuizum met de Nederlands Hervormde gemeente van Surhuizum tot 3 januari 2016 predikant van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Het gezin Van der Boon verhuisde later naar de naast gelegen woning met voormalig bankgebouw. De huidige pastorie was te klein geworden voor het zes leden tellende domineesgezin.

Op bovenstaande foto de voormalige pastorieën van Surhuizum aan de Doarpsstrjitte. Links het voormalige bankgebouw en rechts de in 1962 gebouwde pastorie voor de toenmalige Nederlands Hervormde gemeente van Surhuizum.

Kornelis van Dekken

31 juli 2018